Generelle betingelser: I tillegg til produktets pris kan det påløpe reisetid, reisekostnader og diett etter statens satser, frakt, rekvisita, materiell samt evt. kvelds- og helgetillegg. Installasjoner foregår i vanlig arbeidstid på hverdager fra kl 0800-1600. Arbeid utenom dette vil bli belastet med overtidstillegg.

Salgspant: Varene er selgers eiendom inntil fakturabeløpet er betalt. Selger kan kreve varene tilbakelevert (salgspant) dersom kjøper ikke har betalt fakturaen til forfall jfr. Kredittkjøpsloven § 14 – 19 og Panteloven § 3-14, 3-15 og 3 – 16

Garantibestemmelser: Garanti på maskinvare ytes etter produsentenes til enhver tid gjeldende garanti betingelser.

Onitio Solutions Norge AS har ikke erstatningsansvar for eventuelt indirekte tap, herunder blant annet følgeskader, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap / konsekvenstap ved feil på levert programvare eller maskinvare.

Betalingsbetingelser: Betaling etter faktura pr. 30 dager, dersom det ikke fremkommer noe annet på fakturaen. Alle priser eks. mva.

Retur:  Send en e-post til rma.solutions.no@onitio.com så sender vi deg et excel-skjema som du fyller inn. Les instruksjonene nøye.